Nokia Säterinportti

Nokia Säterinportti koostuu viidestä tuotekehitysrakennuksesta. Kohde toteutettiin projektinjohtourakkana, jolloin suunnittelu ja rakentaminen etenivät rinta rinnan. Konseptisuunnitteluvaiheessa tehtiin mallikerrokset testitiloille ja toimistotiloille, joita hankkeen edetessä käytettiin pohjana.

Suunnittelussa varauduttiin myös siihen, että kerrosten käyttötarkoituksia voidaan muokata myös jälkikäteen. Konsepti on toiminut hyvin erilaisissa muutostarpeissa.

Kohteeseen rakennettiin myös iso datakeskus N+1 redundanttisin sähkö- ja jäähdytysjärjestelmin.

Koko kohteen liittymäteho on 11,2 MVA, varavoimateho 2 x 2 MVA, UPS teho 2 x 1,2 MVA. Kohde oli yksi ensimmäisiä, joihin tehtiin tiedonsiirtoverkot luokan E/CAT6 mukaisesti.

Kohteen kokonaisala on noin 58.000m2. Kohde valmistui vuonna 2001.

Paino: 
18