Toimi- ja liikerakentaminen

Nokia Säterinportti

Nokia Säterinportti koostuu viidestä tuotekehitysrakennuksesta. Kohde toteutettiin projektinjohtourakkana, jolloin suunnittelu ja rakentaminen etenivät rinta rinnan. Konseptisuunnitteluvaiheessa tehtiin mallikerrokset testitiloille ja toimistotiloille, joita hankkeen edetessä käytettiin pohjana.

Suunnittelussa varauduttiin myös siihen, että kerrosten käyttötarkoituksia voidaan muokata myös jälkikäteen. Konsepti on toiminut hyvin erilaisissa muutostarpeissa.

Kohteeseen rakennettiin myös iso datakeskus N+1 redundanttisin sähkö- ja jäähdytysjärjestelmin.

Kuntien eläkevakuutus

Kuntien eläkevakuutuksen uusi toimitalo Unioninkadulla sijaitsee keskellä Helsinkiä. Kohde käsitti uudisrakennuksen Unioninkadun varteen ja tontilla olleen 1800-luvulla rakennetun kauppiaan talon kunnostamisen koulutustiloiksi. Kohteen bruttoala on yhteensä 21.000 m2

Pages