Pahoittelemme hieman keskeneräistä sisältöä, sivustoa päivitetään parhaillaan...

Palvelut


Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy tarjoaa asiakkailleen sähköisen talotekniikan (sähköenergian jakelu ja käyttö, varavoima- ja UPS-järjestelmät, sisä-, ulko- ja turvavalaistus, viestintä- ja tiedonsiirto, kuva- ja äänijärjestelmät, tila- ja paloturvallisuusjärjestelmät, automaatio- ja mittausjärjestelmät) konsultti-, suunnittelu- ja toteuttajapalveluita.

Kiinteistöt

Kiinteistöjen rakentaminen, jalostaminen ja peruskorjaaminen kohdistuu pääosin liike- ja toimitila-rakentamiseen, teollisuuden rakentamiseen, sekä konesali- ja laitetilarakentamiseen. Tällä sektorilla olemme olleet mukana toteuttamassa haastavia hankkeita niin suunnittelun kuin toteuttajapalveluidenkin osalta.


Datakeskukset ja muut varmennetut sähkönjakelujärjestelmät

Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät ovat yksi erityisosaamisalueemme. Meillä on vankka kokemus niin perinteisistä järjestelmistä (varavoima ja staattinen UPS) kuin pyörivään massaan perustuvista dynaamisista UPS'eista (CPS) varavoiman lähteinä. Teemme hankkeisiin myös elinkaarikustannus-laskentaa.

Teollisuuden sähkönjakelu ja prosessit

Teollisuuden sähkönjakelusta ja prosesssisähköistyksestä meillä on kokemusta jo 15 vuoden ajalta.

Energiatekniikka ja -talous, energiatodistukset

Kiinteistöjen energiatekniikkaan ja energiatalouteen niihin liittyvät palvelut sisältävät kuntoarviot ja sähköisen talotekniikan ympäristöarviot. Olemme myös auktorisoitu energiatodistusten laatija.

Toteuttajapalvelu- ja valvontatehtävät

Toteuttajapalvelutehtävät sisältävät sähköisen talotekniikan rakennuttamispalvelut, valvonta-, käyttöönotto- ja vastaanottopalvelut. Palvelua tarjotaan liike- ja toimitilarakantamiseen, terveydenhuollon kohteisiin, teollisuusrakentamisee sekä datakeskusten rakentamiseen.

Sähkölaitteistojen käytönjohtajapalvelut

Sähkölaitteistojen käytönjohtajapalveluita tarjoamme pääasiassa vakituisille asiakkaillemme kohteisiin joissa olemme toimineet myös suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa.

Paloilmoitinliikepalvelut

Paloilmoitinliikepalvelut ovat myös vakituisille asiakkaillemme tarjottava lisäpalvelu.

ATEX

Meiltä löytyy osaaminen myös Atex-tilojen suunnitteluun ja tilaluokitukseen, sekä räjähdyssuojausasiakirjojen laadintaan